Syvä Tepastojoki GPS pisteet

Joen kosket on luokiteltu kansainvälisen koskiluokituksen (KKJ) mukaan.